HANDELS BETINGELSER

Disse handelsbetingelser gælder for handel i onlineshoppen på www.stenstrupjuveler.dk, som tilhører NAC Aps, Østergade 26 1100 København k, Danmark, CVR: 34610657 (herefter anført som ”Stenstrup”).

Disse handelsbetingelser accepteres af kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer. Handelsbetingelserne vil til enhver tid være tilgængelige på Stenstrups onlineshop. Læs venligst handelsbetingelserne grundigt.

PRISER OG BETALING

Alle opgivne priser opgives i DKK og er inkl. moms (25%). Der pålægges ikke forsendelsesomkostninger ved køb hos Stenstrup.

Stenstrup modtager betaling med Dankort, Visa, Visa-Dankort, MasterCard, DinersClub, Unionpay, og American Express. Når du afgiver din ordre, bliver pengene reserveret på din konto. Betaling vil først blive trukket på din konto, når Stenstrup afsender varen.

dk_en_mc-visa-jcb-cup-amex-dankpng

SIKKERHED VED BETALING

Stenstrup krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det indebærer, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets Netaxept, som varetager betalinger for køb foretaget på Stenstrupjuveler.dk. Bemærk også, at siden, hvor du giver dine kortoplysninger, ser anderledes ud end resten af onlineshoppen. Dette skyldes krav fra Nets Netaxept om, at siden skal være sikker og oplysningerne skal være krypterede.

HANDELSTIDSPUNKT

Du kan bestille online på alle tidspunkter af døgnet. Personalet hos Stenstrup håndterer bestillinger mandag til fredag 9:30 – 18:00. Bestillinger, der er foretaget uden for dette tidsrum, bliver håndteret den følgende hverdag.

LEVERING

Stenstrup sørger for levering med PostNord eller FedEx medmindre andet angives. Levering sker på den leveringsadresse, du har oplyst ved bestilling.

Du kan forvente at modtage din bestilling inden for 2-3 arbejdsdage, når Stenstrup har varen på lager. Leveringstidspunktet vil imidlertid afhænge af lokale udbringningsforhold, hvorfor Stenstrup ikke kan garantere, hvornår varen leveres på kundens/modtagers adresse. I tilfælde hvor den ønskede vare ikke er på lager på bestillingstidspunktet, vil vi kontakte dig på tlf. eller e-mail for at aftale nærmere.

Stenstrup leverer som udgangspunkt i Danmark, Europa, og udenfor Europa (udenfor Europa dog med forbehold). For forsendelse lande uden for EU bliver der fratrukket -20% i moms som efterfølgende bliver overført til din konto. Forsendelser udenfor EU kan være underlagt lokale told- og importafgifter. Sådanne afgifter er Stenstrup uvedkommende.

Stenstrup forsikrer alle forsendelser mod bortkomst og skade, mens de er i transit fra Stenstrup til modtageradressen. Så snart der er kvitteret for forsendelsen på den aftalte adresse, bortfalder forsikringen. Hvis din pakke er beskadiget ved ankomst, anbefaler vi, at du laver en anmærkning om, at du modtager en skadet pakke, når du kvitterer for forsendelsen.

FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, varen er modtaget. Dette gælder kun for køb indenfor EU.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du skriftligt meddele Stenstrup, at du ønsker at fortryde dit køb. Du kan ikke blot undlade at tage imod pakken eller lade være med at hente den på posthuset.

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du returnere varen til os. Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber. Da varens emballage, herunder eksempelvis æsker til smykker, ure og andet, har betydning ved gensalg af varen, vil det udgøre en værdiforringelse, såfremt emballagen er beskadiget eller ikke sendes med retur. Du bærer risikoen for, at varen er forsvarligt emballeret under returforsendelsen.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret Stenstrup om, at du vil fortryde dit køb.

Du skal returnere varen til denne adresse:

Stenstrup

Østergade 26
1100 København k

Stenstrup afgør, hvorledes varen skal returneres til Stenstrup. Hvis det er aftalt, at du selv står for forsendelsen via PostNord, skal du være opmærksom på at returnere varen som værdipakke, hvis varens værdi overstiger DKK 4.800,00. Herved er du som kunde også forsikret, såfremt pakken skulle gå tabt under forsendelse. Hvis du i tilfælde af, at pakken går tabt, ikke har pakken som postpakke/værdipakke, kan du ikke kræve erstatning af Post Nord. Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.

Når du fortryder et køb, refunderer Stenstrup betalingen til din konto hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at fortryde. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller du har sendt os dokumentation for, at varerne er returneret.

Refusion sker til det betalingskort, ordren er gennemført med. Ved forudbetaling via bankoverførsel sker refusion til den konto, der er betalt fra.

KØBELOVEN

I tillæg til ovenstående handelsbetingelser har du som kunde 2 års reklamationsret i tilfælde af mangler i overensstemmelse med købelovens almindelige bestemmelser.

REKLAMATION

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes du rette henvendelse til:

Stenstrup
Østergade 26
1100 København k

E-mail: mail@stenstrupjuveler.dk
Telefon: +45 33 15 24 22

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Stenstrup kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk, hvor du også kan læse mere om beløbsgrænser, gebyrer, proces mv.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse mail@stenstrupjuveler.dk

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Stenstrup er underlagt den danske persondatalov, og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Stenstrup er ifølge persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på Stenstrupjuveler.dk. Stenstrup indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med at du anvender Stenstrupjuveler.dk.

Det er vigtigt, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på stenstrupjuveler.dk er derfor begrænset til betroede medarbejdere hos Stenstrup, og Stenstrups sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til brugerens rettigheder.

Det er dog ikke muligt at garantere fuldstændig sikkerhed ved dataoverførsler via Internettet. Når data sendes og opbevares elektronisk, er der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data, før de når Stenstrups server. Så selvom Stenstrup forsøger at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis, kan Stenstrup ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information.

Stenstrup videregiver eller sælger ikke oplysninger, som kan forbindes med dig, til tredjepart.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER STENSTRUP?

COOKIES

Stenstrup benytter cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din internetbrowser og registrerer dig som bruger.

Cookies kan bl.a. bruges til at øge hjemmesidens brugervenlighed, til at analysere brugen af hjemmesiden og indsamle statistik om hjemmesidens brugere, til administration af hjemmesiden med henblik på at muliggøre de funktioner, der er forbundet med e-handel.

Når du bruger Stenstrups hjemmeside, samtykker du i Stenstrups brug af cookies.

PERSONOPLYSNINGER VED KØB

Ved køb på hjemmesiden skal kunden oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse. Disse informationer er nødvendige for at effektuere ordren, og informationer anvendes udelukkende til behandling af ordren. Informationerne lagres elektronisk hos Stenstrup i ukrypteret form og gemmes i 5 år.

ÆNDRING AF BETINGELSERNE

Den hurtige udvikling af Internettet kan gøre ændringer i vores betingelser nødvendige. Stenstrup forbeholder sig ret til at opdatere og ændre handelsbetingelserne. Når Stenstrup gør det, retter Stenstrup datoen nederst på handelsbetingelserne. Væsentlige ændringer bliver offentliggjort på Stenstrupjuveler.dk.

KONTAKTOPLYSNINGER

Stenstrup besvarer gerne spørgsmål vedrørende handelsbetingelserne og øvrige spørgsmål telefonisk via e-mail, via Facebook eller via Instagram. Kontakt venligst Stenstrup på:

telefon: +45 33 15 24 22

E-mail: mail@stenstrupjuveler.dk

Facebook: https://www.facebook.com/stenstrupjuveler/

Instagram: https://www.instagram.com/stenstrupjuveler/

 

 

TERMS AND CONDITIONS

These Terms and Conditions apply to all purchases in the online shop at www.stenstrupjuveler.dk belonging to NAC ApS, Østergade 26, DK-1100 Copenhagen, Denmark, Business Registration Number: 34610657 (hereinafter referred to as “Stenstrup”). These Terms and Conditions and any purchase agreement entered into on the site are subject to Danish law.

By placing an order, the customer accepts these Terms and Conditions. The Terms and Conditions will at all times be accessible in Stenstrup’s online shop. Please read the Terms and Conditions thoroughly.

PRICES AND PAYMENT

All prices are listed in DKK and include Danish VAT (25%). No shipping charges will be charged for purchases made at www.stenstrupjuveler.dk.

Stenstrup accepts payment with the following credit cards: VISA, MasterCard, Diners Club Unionpay and American Express. When you place an order, the payment total will be reserved on your account, but the money will not be deducted from your account until Stenstrup ships your order.

SAFE PAYMENT

Stenstrup encrypts all of your card data with the so-called SSL (Secure Socket Layer) protocol. This implies that unauthorized persons cannot read your card number or other information transmitted during the transaction with Nets Netaxept, who handles payments for purchases made on Stenstrupjuveler.dk. Please note that the page where you provide your payment information looks different from the rest of the shop. This is due to the requirement from Nets Netaxept that the page must be secure and the information encrypted.

TIME OF PURCHASE

You can order online at any time of the day. The Stenstrup staff processes orders Monday – Friday 9:00 – 18:00 (CET). Orders placed outside of these hours will be processed on the following business day.

DELIVERY

Stenstrup makes delivery with PostNord or FedEx unless otherwise indicated. Delivery will be made to the address provided by the customer.

You can expect to receive your order within 3-4 business days when we have the item in stock. The time of delivery will depend on local delivery conditions, Stenstrup cannot provide a guaranteed time of delivery at the customer’s/recipient’s address. In case the desired item is not in stock at the time of ordering, we will contact you by phone or e-mail to make arrangements.

As a general rule Stenstrup ships to a recipient in Denmark, Europe and outside Europe (however, Stenstrup reserves the right not to ship outside Europe). For deliveries outside the EU Stenstrup will deduct 20% VAT from the retail price, which amount will be remitted to your account afterwards. Deliveries outside the EU may be subject to local customs and import taxes. Such taxes must be paid by the customer and not by Stenstrup.

Stenstrup insures all shipments against loss and damage while they are in transit from Stenstrup to the recipient address. As soon as the shipment has been signed for at the agreed address, the insurance will lapse. If your package is damaged upon arrival, we recommend that you make a note that you are receiving a damaged package when signing for the shipment.

RIGHT TO CANCEL

You have the right to cancel your purchase within 14 days without explanation. The right of withdrawal lapses 14 days after receipt of the goods. The right to cancel your purchase shall only apply to purchases within the EU.

To use your right to cancel your purchase, you must inform us unambiguously that you wish to cancel the purchase, e.g. by letter or e-mail. You cannot simply choose not to receive/sign for the package upon delivery. You may use the return form that is enclosed with your package.

If you wish to cancel a purchase, you must return the product to us. You will be liable for any deterioration in the product’s value that is due to handling other than what is necessary to determine the products’ nature, characteristics and method of functioning. Since the product’s packaging, such as boxes for jewelry, watches and other items, is important for possible resale of the product, any damage to or failure to return the packaging will be deemed to be a deterioration in its value. You assume the risk of ensuring that the product is packaged responsibly when it is returned.

You must return the product(s) without undue delay and no later than 14 days from the date on which you informed Stenstrup of your wish to withdraw.

Product returns must be sent to the following address:

Stenstrup Juveler Østergade 26 DK-1100 Copenhagen

Denmark
Stenstrup determines the return shipping method. If it has been agreed that you shall arrange for return shipping you must remember to duly insure the shipment so that you may claim compensation from the shipping provider if your package is lost in transit.

When you cancel a purchase, Stenstrup will refund your payment to your account as soon as possible and no later than 14 days after we have received your notification that you wish to withdraw. We can, however, withhold the refund until we have received the return product or you have provided us with documentation showing that the product has been returned.

Refunds are transferred to the payment card with which the purchase was made. In connection with pre-payment via bank transfer, the refund will be transferred to the account from which payment for the purchase was made.

THE DANISH SALE OF GOODS ACT

In addition to the above Terms and Conditions, as a customer you are protected by a two year warranty for defects in accordance with the general provisions of the Danish Sale of Goods Act.

CLAIMS

For claims regarding defects or deliveries that have not arrived, please contact:

Stenstrup Juveler Østergade 26 DK-1100 Copenhagen

Denmark

E-mail: mail@stenstrupjuveler.dk Telephone: +45 3315 2422

INFORMATION ABOUT COMPLAINTS

A complaint concerning a product or service purchased from Stenstrup may be submitted to the Danish Competition and Consumer Authority’s Consumer Complaints Board, Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg. You can submit your complaint to the Consumer Complaints Board via www.forbrug.dk, where you can also read more about minimum amounts, fees, process, etc.

The European Commission’s online complaints portal can also be used to submit a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer resident in another EU member state than Denmark. Complaints can be filed at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. On filing a complaint, you must state our e-mail address: mail@stenstrupjuveler.dk

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Stenstrup is subject to the Danish Act on Processing of Personal Data and all handling of personal data is conducted in accordance with this Act. Under the Danish Act on Processing of Personal Data, Stenstrup is considered responsible for the data that is registered about customers and visitors to http://www.stenstrupjuveler.dk By making a purchase on www.stenstrupjuveler.dk, you accept our personal data protection policy.

It is important to Stenstrup that your personal data is stored securely and confidentially. Access to all registered user data on www.stenstrupjuveler.dk is therefore limited to trusted employees of Stenstrup and our security measures are regularly controlled to determine whether data about our users is handled correctly and in observance of the users’ rights.

However, it is not possible to guarantee complete security for data transactions via the internet. When data is send and stored electronically, there is always a risk that others will force their way to unauthorized access to protected data before it reaches our servers. So even though Stenstrup does its best to protect your personal data, we cannot ensure, nor guarantee the security of any information.

Stenstrup does not transmit or sell to third parties information that can be connected to you without your explicit permission.

WHAT INFORMATION DOES STENSTRUP COLLECT

COOKIES

Stenstrup uses cookies on our website. A cookie is a small text file which is stored in your web browser and which registers you as a unique user.

Cookies may inter alia be used to improve the website’s usability, to analyse the use of our website, to gather statistics about visitors, in the administration of the website, including to enable the use of any e-commerce facilities,

By using Stenstrup’s website, you consent to Stenstrup’s use of cookies.

PERSONAL INFORMATION IN CONNECTION WITH PURCHASES

In connection with purchases on our website, Stenstrup requests the customer’s name, address, telephone number and e-mail address, all of which are necessary to fill the order and are used solely in connection with processing the order. The information is transmitted and stored electronically at Stenstrup in unencrypted form for a period of 5 years.

CHANGES TO THE TERMS AND CONDITIONS

The rapid development of the internet can make changes to our Terms and Conditions necessary. Stenstrup therefore reserves the right to update and revise the Terms and Conditions. When Stenstrup makes such revisions, we will also change the date listed at the bottom of the Terms and Conditions. Significant changes will be made public on stenstrupjuveler.dk

CONTACT INFORMATION

Stenstrup is happy to answer any questions you may have about these Terms and Conditions or other questions by telephone, by e-mail, via Facebook or via Instagram. Please contact Stenstrup at:

telephone +45 33152422

E-mail: mail@stenstrupjuveler.dk

Facebook: https://www.facebook.com/stenstrupjuveler/

Instagram: https://www.instagram.com/stenstrupjuveler/